Відновлювана енергетика

Головна » Профільні школи » Зелена енергетика

Цей напрям функціонує у форматі онлайн-студії. Виконуючи дослідницькі проекти, ви поглибите знання з теми енергозбереження, дізнаєтеся про його переваги і навчитеся раціонально використовувати енергію в побуті. 

Навчання здійснюється дистанційно у групах по 10–12 чоловік під супроводом двох викладачів. Один педагог – науковий керівник НЦ «МАНУ», який забезпечує навчально-методичний, організаційний, адміністративний та технологічний супровід; інший педагог – представник регіону (вчитель загальноосвітнього навчального закладу або керівник гуртка), який відповідає за своєчасну взаємодію учнівського колективу з науковим керівником НЦ «МАНУ» та надає методичну допомогу учням.