Календарно-тематичний план, ІІ семестр 2017–2018 н. р.

Головна » Профільні школи » Лінгвістична школа » Навчальні плани » » Календарно-тематичний план, ІІ семестр 2017–2018 н. р.

Модуль І

Розділ 1.

Дієслово, його форми та категорії

19.01.2018

26.01.2018

Розділ 2.

Прислівник. Транспозиційні процеси в системі прислівника української мови

02.02.2018

 Розділ 3.

Синтаксис. Синтаксичні зв’язки та семантико-синтаксичні відношення у структурі простого речення. Основні одиниці синтаксису та аспекти їхнього дослідження

09.02.2018

16.02.2018

 Розділ 4.

Категорія валентності дієслова і структура простого речення

23.02.2018

 Розділ 5.

Функції службових частини мови 

02.03.2018

09.03.2018

Розділ 6.

Головні члени двоскладного речення. Складений присудок: засоби вираження та значення 

16.03.2018

23.03.2018

 Розділ 7.

Нові підходи до визначення другорядних членів речення 

30.03.2018

Розділ 8.

Семантико-синтаксичні параметри односкладного речення. Комунікативні умови функціонування неповних речень в українській мові

06.04.2018

13.04.2018

20.04.2018

Розділ 9.

Засоби ускладнення простого речення. Явища відокремлення, вставних і вставлених конструкцій в українській мові 

27.04.2018

04.05.2018

Розділ 10.

Структурно-семантична класифікація складного речення в українській мові 

11.05.2018

18.05.2018

Модуль ІІ

Розділ 1.

Завершальний етап роботи над лінгвістичним дослідженням

24.01.2018

Розділ 2.

Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи

07.02.2018

Розділ 3.

Підготовка до захисту і прилюдний захист наукової роботи 

14.03.2018

Розділ 4.

Культура наукової мови. Українська лінгвістична термінологія

18.04.2018

 

Онлайн-презентація дослідницької роботи

25.05.2018