Методичні розробки до лабораторно-практичних занять з курсу «ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЇ» для учнів хіміко-біологічної школи Малої академії науки України

Головна » Ресурсний центр » Навчально-методичні матеріали » » Методичні розробки до лабораторно-практичних занять з курсу «ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЇ» для учнів хіміко-біологічної школи Малої академії науки України

Основною метою цього посібника є надання методичної допомоги учням для більш ефективного засвоєння знаннь, закріплення теоретичного матеріалу, а також осмисленого виконання лабораторних робіт під час вивчення курсу «Основи мікробіології».

Основна увага надається з'ясуванню місця прокаріотних мікроорганізмів у системі органічного світу, вивченню будови та функцій окремих структур прокаріотної клітини, метаболічних процесів, росту та розмноженню мікроорганізмів, встановленню основного видового складу мікрофлори людини, розгляду санітарно-мікробіологічних норм повітря, води та грунту, визначенню ролі мікроорганізмів в житті людини.

В загальному, даний комплекс знань, допоможе учням у формуванні сучасного наукового світогляду та вихованні правил особистої гігієни.

Завантажити